4. Parti lojistik kapsamında müşterilerimize tedarik zinciri yönetimi ve danışmanlığı hizmeti sağlıyoruz. Bu kapsamda sadece uygulama ve yürütme gibi operasyonel konularda değil, yeniden değerlendirme ve dönüştürme gibi stratejik ve teknolojik destekli tedarik zinciri çözümleri üretiyoruz. Müşterimizin tüm lojistik altyapısını baştan sona tasarlıyor, kurguluyor yönetiyoruz.

Müşterilerimizin tek muhatabı olarak, farklı servis sağlayıcıları ile çalışma yapma zorluğu yerine tek bir ara yüz üzerinden hizmet almalarını sağlamış oluyoruz. Taşıma ya da depolama işlevlerinin ötesinde tüm tedarik zincirini senkronize bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetine katkı ve operasyonel maliyetlerde azalma sağlıyoruz.

Teslimatların zamanında yapılması ve doğru planlama sonucunda sistemdeki stok seviyelerinin azalması müşterilerimizin çalışma sermayelerinde de azalma sağlamaktadır. Bunun sonucunda müşterilerimiz araştırma geliştirme, ürün geliştirme, satış, pazarlama gibi temel aktivitelerine daha fazla kaynak aktarma fırsatını bulmaktadırlar.

Lojistik hizmetini, taşımacılık ve depolama işlemlerinin dışına çıkarak maliyetleri azaltmak olarak ele almanın ötesinde, müşterilerimiz için artı değer yaratmaya konsantre oluyoruz. Bunun için de gerekli IT yatırımlarını yapıyoruz.

  • Tedarik zinciri entegrasyon teknolojilerinde etkiliyiz.

  • Global kaynaklara erişebilme yeteneğine sahibiz.

  • Tedarik zinciri stratejisi, proseslerin yeniden dizaynı, teknolojik entegrasyon ve iş süreçleri yönetimi alanlarında yetkiniz.