Mevcut Durum Analizi ve Projelendirme

Alanında uzman ve deneyimli kadromuz ile müşterilerimizin mevcut lojistik operasyonlarını yerinde inceleyerek tüm süreçlerle ilgili analizler gerçekleştiriyoruz. IK' dan Planlamaya, Satın almadan IT altyapısına kadar tüm departmanları ve aralarındaki ilişkileri inceliyor ve Mevcut Durum Analizi oluşturuyoruz. Oluşturulan bu analiz neticesinde, müşterilerimizin yatırım planlarını ve büyüme hedeflerini göz önünde bulundurularak; iyileştirmeler, geliştirmeler ve değişiklikler ile ilgili Projelendirme aşamasına geçerek, stratejiler çerçevesinde outsource süreçlerine hazırlık için planlama, maliyet çalışması ve takvimlendirme yapıyoruz.

TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı)

Müşteri Analizi : Müşterinin elleçlediği tüm ürünlerin analizi yaparak, yasal olarak yapması gereken zorunlulukları belirliyoruz.

  • Elleçlenen ürünlerin tehlikeli madde sınıfına girip girmediğinin analiz edilmesi,

  • Tehlikeli madde sınıfına giren ürünlerin UN numaralarının belirlenmesi,

  • Elleçlenen ürün ve bunların yıllık hacmine bakılarak TMGD çalıştırma zorunluluğuna bakılması,

  • Arzu edilmesi halinde danışmanlık hizmetlerine başlanması.