Depo Kurulumu : Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre depo kurgusunu ve A’dan Z’ye sıfırdan depo kurulumlarını yapıyoruz. Yatırımın müşterimize ait olması durumunda, kurulum esnasındaki tüm satın almalar için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

 • Deponun bulunacağı en uygun lokasyonun belirlenmesi,

 • Gelecekteki büyüme planlamaları da yapılarak ideal m2 nin belirlenmesi,

 • Uygun raf sistemlerinin belirlenmesi,

 • Projenin AutoCat üzerinde çiziminin yapılması,

 • Zaman planını oluşturularak, depo kurulumunun tamamlanması,

 • Gerekli depo ekipmanlarının satın almasının yapılması,

 • Depo içindeki her pozisyon için uygun personel alımının yapılması.

Stok Yönetimi : Depolanacak ürünün özelliğine göre en verimli envanter yönetimini belirleyerek, bunun depo işletim sistemi (WMS) üzerinden kontrolünü sağlıyoruz.

 • Tüm ürünlerin barkodlamasının sağlanıp, sisteme alınması,

 • ABC analizinin yapılıp, ürünlerin bu analize göre stoklamasının sağlanması,

 • Belli dönemlerde depo sayımının yapılması.

Sipariş ve Mal Kabul Yönetimi : Mal kabul ve siparişlerin her adımda sistem dışına çıkmadan, en doğru ve en hızlı şekilde ürünlerin ilgili stoklama alanlarına giriş, transfer ve çıkışlarını sağlıyoruz.

 • Gelen ürünlerin kontrollerinin yapılıp ABC analizine göre stoklamasının yapılması,

 • Depo işleyiş yoğunluğuna göre mal kabul gün ve saatlerinin belirlenmesi,

 • Sürekli stok doğruluğunun sağlanması için belli aralıklarla spot sayımların yapılması,

 • En verimli toplamanın yapılabilmesi için sistem üzerinden algoritma oluşturulması,

 • Ürünlerin hatasız toplanabilmesi için ürün özelliklerine göre sistem üzerinden uyarıların oluşturulması,

 • Toplanan siparişlerin son kontrollerinin yapılması için son kontrol noktalarının oluşturulması,

 • Tüm siparişlerin ürün özellilerine göre paketlenmesini sağlayıp sevkiyata hazır hale getirilmesi,

 • Tüm depo işleyişinin, iş güvenliği kuralları içinde oluşmasının sağlanması.

Raporlama ve KPI Yönetimi : Müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına göre, sistemden verileri alarak, en doğru ve gerekli raporları hazırlıyoruz.

 • Depo içindeki envanter hareketlerinin dinamik raporlarla sürekli takibinin sağlanması,

 • Sipariş ve mal kabul hareketlerini belli dönemler için grafikler üzerinde göstererek, müşterinin en doğru hedeflerini belirlemesinin sağlanması,

 • Depo performans raporlarının yapılması,

 • Sayım raporlarının yapılması.

Katma Değerli Hizmetler :

 • Barkodlama

 • Etiketleme

 • Ürün birleştirme (Kitting)

 • Kolileme, Paketleme, Ambalajlama