Depo Tasarımı  : Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre en uygun depo tasarımını belirleyip isteğe göre müşteri deposunda ya da yeni bir dış depo da depo yönetimi hizmeti sunabiliyoruz. Depo yönetimi sürecini kendi yönetmek isteyen müşterilerimize uygun depo tasarımının belirlenmesi ve kurulumunun yapılmasını konusunda danışmanlık hizmeti de veriyoruz.

Depo Tasarımında dikkat edilecek önemli noktalar ;

 • Tedarikçi ve Müşterilerin konumları göz önünde bulundurularak en uygun depo lokasyonun belirlenmesi,

 • İnsan Kaynağında problem yaşanmaması için ulaşım sorunu olmaması,

 • Yeterli sayıda rampa ya sahip olması,

 • Havalandırma ve Işıklandırmanın yeterli olması,

 • Depo yönetim ofisleri ve operasyon kurgusuna göre yer tespiti

 • Depo zemininin poliüretan lastikli iş makinalarının rahat çalışmasına olanak sağlaması,

 • Master Data bilgilerinin ürün bazında tam olmasının sağlanması,

 • Büyüme planlarına göre ideal m² nin belirlenmesi,

 • Uygun raf sistemlerinin belirlenmesi,

 • Uygun depo ekipmanlarının belirlenmesi,

 • Güvenlik

Stok Yönetimi : Depolanacak ürünün özelliğine göre en verimli envanter yönetimini belirleyerek, bunun depo işletim sistemi (WMS) üzerinden kontrolünü sağlıyoruz.

 • Tüm ürünlerin barkodlanmasını sağlayıp , sistem girişinin yapılması,

 • ABC analizinin yapılıp, ürünlerin bu analize göre stoklamasının sağlanması,

 • Depo işleyiş yoğunluğuna göre mal kabul gün ve saatlerinin belirlenmesi,

 • En verimli mal toplamanın yapılabilmesi için sistem üzerinden algoritma oluşturulması,

 • Ürünlerin hatasız toplanabilmesi için ürün özelliklerine göre sistem üzerinden uyarıların oluşturulması,

 • Toplanan siparişlerin son kontrollerinin yapılması için son kontrol noktalarının oluşturulması,

 • Tüm siparişlerin ürün özellilerine göre paketlenmesini sağlayıp sevkiyata hazır hale getirilmesi,

 • Tüm depo işleyişinin, iş güvenliği kuralları içinde oluşmasının sağlanması.

 • Sürekli stok doğruluğunun sağlanması için belli aralıklarla spot sayımların yapılması,

 • Belli dönemlerde (aylık , yıllık , bilanço dönemleri vb) depo sayımının yapılması.

Sipariş ve Mal Kabul Yönetimi : Mal kabul ve siparişlerin her adımda sistem dışına çıkmadan, en doğru ve en hızlı şekilde ürünlerin ilgili stoklama alanlarına giriş, transfer ve çıkışlarını sağlıyoruz.

 • Raporlama ve KPI Yönetimi : Müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına göre, sistemden verileri alarak, en doğru ve gerekli raporları hazırlıyoruz.

 • Depo içindeki envanter hareketlerinin dinamik raporlarla sürekli takibinin sağlanması,

 • Sipariş / Mal kabul hareketleri ve sürelerini belirli periyodlar da (saat , gün , hafta ) BI Tool lar da grafikler üzerinde göstererek, müşterilerimizin hedeflerini belirlemesinin sağlanması,

 • Sayım raporlarının yapılması.

Katma Değerli Hizmetler :

 • Barkodlama

 • Etiketleme

 • Ürün birleştirme (Kitting)

 • Asorti oluşturma

 • Kolileme, Paketleme, Ambalajlama

 • İrsaliye Basımı