Bir bilim olarak lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, dağıtım-teslimat, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar.

Lojistik kelimesinin kökenlerine indiğimizde ise karşımıza Latinceden “loji(mantık)” ve “statistic(istatistik)” kelimeleri çıkar. Yani lojistik direkt manada sadece taşımacılık yapmak değil, bu verilen hizmeti mantık ve sayısal süreçlerden geçirerek en optimum seviyeye ulaştırmaktır.

Çağımızda teknolojinin de insanoğluna vermiş olduğu imkânlar neticesinde, özellikle ana teması hizmet sektörü olan üçüncül ekonominin bir parçası olan lojistik, dördüncül ekonomiye geçiş sürecinde teknoloji ile birleşerek dünya ticaretinde daha da önem kazanacaktır.

Uzmanların bahsettiği ve lojistiğin önemini gelecekte daha da arttıracak trendler şunlardır:

 

  • Depo yatırımlarını artması,

  • Teknoloji devrimi,

  • E-ticaret hacminin büyümesi,

  • Şirket birleşmelerinin artması,

  • İnsan kaynakları yatırımlarının artması,

  • Ölçeklerin büyümesi.

 

İşte bu yüzden bizler bu girişimimize  adını verdik.

Bu projenin içerisinde temel olarak, bir organizasyonun daha verimli ve daha kazançlı yürümesi için gerekli olan her bir kolu tek bir çatı altında topladık.

Özetlemek gerekirse ; Tedarik Zinciri Yönetimini sağlayarak sevkiyatlarda tamamen kendi kontrol ve denetimini sağlamak,Freelance taşıma modelleri(Uber ve Amazon örneği),Teslimat istasyonlarının artması , İnsansız Hava araçları (DRONE) ile kargo taşımacılığı , Bilgi-İşlem altyapısı ile görünülürlüğü arttırmak,Finans ve Ödeme Sistemleri ile dolaşan paranın yönetimi ve transferi ile bu yapının en verimli şekilde çalışması sağlanabilir.

 - Zeka ile teknolojinin buluşması!